top of page

צביקה הבלש והתרנגולת של גברת כרבולת

צביקה הבלש – דמות בלשית לילדים,משעשעת ומסקרנת

צביקה הבלש וינשוף כישוף חושפים את הילדים לעולם הבלשים פותרים תעלומות ויוצאים להרפתקאות מסעירות

האם יצליח צביקה הבלש לפענח את התעלומה של גברת  כרבולת ולגלות איך ולאן נעלמה התרנגולת שמטילה ביצי זהב

bottom of page