top of page

טיול בארץ הבלבול

.קומדיה קלילה ומשעשעת,מצחיקה מתחילתה ועד סופה

הצגה עוסקת בחשיבות הצחוק וההומור (עולם הבלבולים) ובהכרחיותה של הרצינות (עולם הסדר וההגיון).המפגש

.הראשון עם מלך הבלבול מפתיע ומצחיק עד דמעות

המלך המאוהב נרגש לקראת פגישתו המתוכננת עם הנסיכה ורד המסודרת, שאיתה הוא מאוד רוצה להתחתן

?אך...האם הנסיכה תסכים להתחתן עם המלך המבולבל

האם ילדים יצליחו ללמד את המלך איך להיות מלך מסודר

?

bottom of page